________

Tento rok, podobně jako zhoršující se ekonomická situace, byl pro Kristýnku rokem kdy začalo jít do úzkých. Těžká hypertrofie pravé srdeční komory, oxygenace, braní digoxinu. V březnu bylo konstatováno, že progrese nálezu se nezastavila a po nemoci v červnu byl dán návrh na transplantaci plic. Koncem září jsme jeli na vyšetření do AKH Vídeň. Padlo rozhodnutí, že Kristýnce pomůže jen transplantace plic. Za tři miliony resp. 1mil.šilinků a to ve Vídni, jelikož se u nás tyto operace neprováděly. Prvním problémem byl dárce a druhým peníze, protože fond ministerstva byl pro tyto účely vyčerpán. Jelikož politická situace byla všelijaká a spoléhat na peníze z ministerstva pro příští rok se nedalo, s pomocí odborů na mém pracovišti jsme zřídili konto "Kristýnka". Převážnou část 2,2 mil.Kč se podařilo od dobrých lidí vybrat a zbytek slíbila doplatila zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Peníze byly poslány na účet v únoru 1998 a od té chvíle mohla být Kristýnka na čekací listině dárců plic. Začátkem prosince byla Kristýnka hospitalizovaná v Motole na předtransplantační vyšetření. Stav Kristýnky byl viditelně špatný. Byla doma na elektrickém kyslíkovém generátoru.

  

  Hrálo se:

1 SOMETHING ABOUT THE WAY YOU LOOK TONIGHT
/ CANDLE IN THE WIND 1997 - Elton John
2 I'LL BE MISSING YOU - Puff Daddy & Faith Evans
3 MMMBOP - Hanson

 

Hlavními událostmi tohoto roku byly:
Kristýnka 7.1.1997 LZ
těžká hypertrofie pravé komory, oxygenace, digoxin

ČR : 28.1.1997
Pedagogové základních a středních škol zahájili tzv. řetězovou stávku jako výraz nespokojenosti se svými platy (k vyvrcholení došlo při demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze 12. dubna t. r.).

Události ČR : 3.2. 1997
V pražské nemocnici Bulovka tragicky zahynul jeden z nejlepších českých prozaiků Bohumil Hrabal (* 28.3. 1914, Brno-Židenice)

ČR : 4.-8.2. 1997 

Proběhla stávka železničářů vyhlášená jejich odborovým svazem; jednalo se o největší stávku v české novodobé historii, která byla původně plánována na 2 dny. Stávkující si vymohli uzavření dohody s vládou (stávka znamenala ztrátu 1 miliardy korun).

Kristýnka Motol 4.3.1997 LZ

progrese nálezu nezastavena,těžká hypertrofie pravé komory

USA 25.3. 1997
Český film Kolja režiséra Jana Svěráka získal nejvyšší ocenění americké Akademie filmového umění a věd - zlatého Oscara za nejlepší zahraniční film.

ČR  16. dubna
Po dvou týdnech intenzivních jednání schválila vláda Korekci hospodářské politiky a další transformační opatření (tzv. první balíček opatření), podle nichž mělo dojít do konce roku 1997 v rozpočtových a příspěvkových organizacích ke krácení objemu mezd (o 4,2 miliardy korun), snížení důchodů a sociálních dávek obyvatelstva a snížení investičních výdajů (celkem činily škrty v rozpočtu částku 25,5 miliardy korun). Současně byl přijat krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý stabilizační a konsolidační program české ekonomiky, jež by řešil stále se zhoršující ekonomickou situaci země, kterou dosud vláda odmítala přiznat (negativní vývoj obchodní a platební bilance, situaci státního rozpočtu, nedokončení transformace a privatizace, nezprůhlednění kapitálového trhu, enormní nárůst hospodářské kriminality, sílící inflaci, skomírající příliv zahraničních investic apod.). Vládní "modla" liberalismu zklamala, narůstala nespokojenost veřejnosti, probuzené z iluzí

Pelhřimov 2.5. 1997 Výlet na Šternberk
3.5. 1997 So Stará chata.

Úklid a pěšourem do Lešova. Poseděli jsme v hospodě a vrátili se na chatu. Počasí dnes pěkné.

Pelhřimov 18.5. Ne 1997

Na kolech Hejlov a zpět. Venku jasno a vedro. Vzali jsme to zadem kolem Stráže na Hejlov, Vlásenici a Pelhřimov. Máma byla horší jak děti. Sotva jsme ujeli pár kilometrů, tak chtěla čúrat, pít a kakat. Pěkně jsme se přismahli. Po příjezdu do Pelhřimova jsme to zaparkovali v zahradní na Střepině, kde nám to pak Víńa pěkně spočítal.

Pelhřimov 20.5.Út 1997 Výlet na Macochu

Jelikož hlásil pěkné počasí udělali jsme si výlet na Macochu. Bohužel pro sesuv půdy byla jeskyně zavřená. Tak jsme vyrazili do Kateřinské jeskyně. Šla s náma nějaká skupina dětí, takže přes hluk a blbé poznámky jsme z výkladu nic neměli. Kristýnka se bála tmy. Pak jsem jeli na vyhlídku do Macochy vláčkem a lanovkou. Nahoře jsme si dali párek, pivo. Byla jedna hodina a tak jsme se rozhodli podívat ještě na Hostýn. Provoz na silnicích zhoustnul a tak jsme na vrch dorazili ve tři. Podívali jsme se do kostela, na křížovou cestu a na vyhlídku. U ní postavili větrnou elektrárnu. Byl tu svatý klid. Ve stáncích jsme nakoupili nějaké zbytečnosti jako např.větrníky, s kterými děti otravovali celou cestu nazpátek. Pivo Zubr nic moc. Ještě jsme zajeli do Bystřice pod Perštejnem. Nic nás však nezaujalo. Nechal jsem na parkovišti klíče v zámku auta. Domů jsme přijeli v půl osmé. Jen jsem dal auto do garáže začalo pršet.
Pelhřimov 25.5.Ne Na Křemešník na pouť

Kristýnka byla v nemocnici s kašlem. Svítilo slunce ale byl vítr. Ze Sázavy jsme šli nahoru pěšky. Byla zrovna bohoslužba pod širým nebem. Pak jsme navštívili příbuzné a dojeli na starou chatu.
ČR : 28. května
Předsedové tří koaličních stran (V. Klaus - ODS, J. Lux - KDU-ČSL a M. Žantovský - ODA) se dohodli na Stabilizačním a ozdravném programu rekonstruované vlády (tzv. druhém balíčku); po měnové krizi koruny v dubnu 1997 nevystihl první "balíček" všechny problémy české ekonomiky, takže byla přijata razantnější opatření na záchranu ekonomiky (další pokles reálných mezd, hospodářský útlum). Ve vládě byly provedeny změny na ministerstvu financí (odstoupil I. Kočárník, nahrazen I. Pilipem), na ministerstvu školství (I. Pilipa vystřídal J. Gruša) a na ministerstvu průmyslu a obchodu (místo V. Dlouhého nastoupil K. Kühnl).

Pelhřimov 31.5.-7.6 Jenišov na Lipně

Pelhřimov 8.6.-15.6. Na chalupě

Počasí polojasné. 10.6. Návštěva ZOO ve Dvoře Kralové. Bylo před sezonou tak byla prázdná. 11.6. V Jíčíně.

Kristýnka 24.6. 1997 LZ

Po nemoci, výkonnost mírně horší, návrh na transplantaci plic

Hongkong 30.6. 1997
O půlnoci na 1. červenec převzala Čína po 156 letech vládu nad Hongkongem

USA 4.7. 1997
Americká vesmírná sonda s robotem Pathfinder přistála na Marsu.

ČR : 5. července
Začaly intenzivní a trvalé vodní srážky, které vyvolaly rozsáhlé povodně ničivé síly (tzv. stoletou vodu) na značné části severní, střední a jižní Moravy a také v oblasti východních Čech, v povodí Orlice a horního Labe. Povodně způsobily smrt 50 lidí, zcela zničily na 1500 domů a dalších 18 tisíc domů poškodily; velké škody zanechaly na komunikacích, zemědělských a lesních kulturách, majetku podniků, obcí, měst i občanů. Celkové škody dosáhly výše 63 miliard korun. K částečnému krytí povodňových škod se vláda rozhodla vydat série povodňových dluhopisů (první dány do prodeje 1. srpna t. r.).
ČR : 9. července
Na závěr summitu NATO v Madridu byla přizvána ČR (spolu s Polskem a Maďarskem), aby zahájila rozhovory o svém vstupu do NATO s cílem podepsat protokol o přistoupení v prosinci 1997 s tím, že by členství vstoupilo v platnost do dubna 1999.

ČR 5. - 6.7. 1997
Moravu a východní Čechy postihly katastrofální povodně, způsobené přívalovými dešti. Nedaleko Suchdola nad Odrou vykolejil na povodní podemleté trati mezinárodní rychlík, jedoucí směrem na Ostravu. Neštěstí si vyžádalo 22 raněných, z toho 7 těžce. ->

Pelhřimov 10.-16.7. Hnátnice

Kuba 12.7. 1997 

Pozůstatky legendárního levicového bojovníka Ernesta "Che" Guevary (-> 9.10.1967) byly převezeny na Kubu, kde byly slavnostně pochovány

Pelhřimov 18- 19.7. Návštěva Muzea, v červenci 1997 předány materiály z vyšetření prof Pafkovi,
18.7.1997 Dojeli jsme na Vyšehrad a pěšky došli na Muzeum. Po jedné hodině jsme šli nazpátek. Začalo pršet. Děti zůstali u Dáši a já se šel projít po Praze. Stavili jsme se u Ivany, kde jsme přespali. Bylo dusno a otravovali komáři

19.7.1997 Šárka šla do nemocnice a já s dětmi šel převést byt na Družstvo. Večer jsme jeli domů.

Pelhřimov 26.7. Sud u Veletů


25.7.1997 Koupil jsme půl hekťáku a nechal jsme ho přes noc v lednici na „Střepině“
26.7.1997 Dopoledne vyzvednutí sudu s pípou a pumpou. Když jsme přijeli do Košetic začalo pršet. Sud jsme dali do garáže. Děti byly v chalupě. Počasí bylo aprílové. Odpoledne přijelo Vencovo. Udělali jsme oheň a opekli si buřty. Pilo se do deseti a pak všichni odjeli. Odpadli jsme o půlnoci, ale sud ještě žbluňkal.
27.7.1997 Ráno bylo hezky. Do oběda jsme zvládli sud. Odpoledne jsme se zabalili a jeli domů. Cestou jsme se stavili v Řečici na pouti.

Pelhřimov 28.8. Don Giovanni v Krumlově

Od práce výlet do Krumlova na Dona Giovanniho. Autobus to pěkně kalil. Před představením jsme poseděli na zahrádce u stánku. Dal jsme si klobásu s pivem. Po té jsme byli rádi, že jsme našli záchod. V devět začalo představení. Celý představení se honila bouřka, ale pršet začalo až při příjezdu domů. (v půl druhé)

Francie 31.8. 1997
Při dopravní nehodě v Paříži se smrtelně zranila britská princezna Diana. 

Indie 5. 9. 1997
Ve věku 87 let zemřela v Kalkatě řeholní sestra a humanitní pracovnice Matka Tereza (* 27.10.1910, Skopje). ->

Pelhřimov 7.9. Horácký letecký den

Větrno a pěkně, našli jsme letiště s malým blouděním. Před Jihlavou jsem odbočil na Třešť. Honzik si zaskákal a Kristýnka pojezdila na koni. Nazpátek jsme se stavili u Holánků a po sedmé dojeli domů.

Kristýnka 10.9.1997 LZ
Doporučena transplantace plic

Pelhřimov 12.9. 1997 Macocha


Od rána je pěkně a teplo. Poslední teplý týden dle předpovědi počasí. V práci jsem to zapíchnul dřív. Zavolal jsem do Moravského krasu na informace, jestli jsou Punkevní jeskyně otevřené. Cestou jsem vzal Emila. K jeskyním jsme dorazili ve čtvrt na dvě. Opět jsme se svezli vláčkem. Naše výprava byla nějak urychlená. Lodivod měl tradiční hlášky jako v roce 1986, kdy jsem tu byl naposledy. Nahoru na vyhlídku jsme vyjeli lanovkou. Honzik kousek před výstupem prohlásil, že by mohli už zastavit a shodit nás do křoví, že už bychom to došli. Za vyhlídku vybírali 5 kč. Dali jsme si párek v rohlíku a pivo. Dětem jsem koupil plyšovou ovečku a auto. U auta jsme byli ve čtvrt na pět. Tak se jelo ještě na Perštejn. Honzovi bylo blbě tak se stavělo. Hrad byl už zavřený ale hospoda fungovala. Zastavili jsme se ještě u Lídy. Uvítalo nás prase na dvoře. Domů jsme přijeli v půl desáté.
Pelhřimov 14.9. Želivská pouť

Bylo teplo, tak se jelo na pouť. Vzal jsem to přes Řečici, ale byla za ní objížďka. Stihli jsme ještě mši v kostele, ale děti se nudili. Prošli jsme kolem stánků – Honza chtěl koupit všechny hračky a prolezli většinu atrakcí. Nechal jsem děti vystřelit na kolo štěstí, ale bába nedala do vzduchovky šipky a nechala děti vybrat nějaké cetky, které jsem v plné výši zaplatil. Honzik nějaký čínský šmejd za 60.- a Kristýna papírové růže za 10.-. Po jedné jsme jeli domů. Odpoledne jsme si koupili kuře a jeli si ho na novou chatu upéct. Vzal jsem i draka, ale vítr přestal foukat. Jelikož kuře bylo mražené nemohli jsme ho dopéct, tak se dodělalo v mikrovlnce doma. Bylo pěkně scvrklé a usušené.

Polsko 21.9. 1997
V parlamentních volbách zvítězila pravicová Volební akce Solidarita (AWS).

Pelhřimov 28.9. 1997 Jihlavská ZOO

Byli jsme se podívat se na nový amazonský pavilon a dětský koutek, v kterém strávili děti nejvíce času. Houpačky a sedátko na kladce. Nazpátek jsme se stavili na v Sázavě v hospodě. Po konzumaci pár piv a zmrzlin jsme jeli domů.

Pelhřimov 30.9.1997 vyšetření v AKH Vídeň

Na operaci - transplantaci plic jsme potřebovali sehnat tři miliony korun, protože jak ministerstvo zdravotnictví tak pojišťovna nechtěly zákrok zaplatit. 

Pelhřimov 15.10.1997

Výlov rybníka Radětín.

Pelhřimov 24.11.1997
ZPoj MVČR slíbila uhradit operaci

 

TV Nova

 TV Prima

letak2

ČR 30.11.1997 

Premiér Václav Klaus oznámil, že podává demisi, což znamenalo odstoupení celé vlády. 

Kristýnka 1-4.12.1997 LZ

Hospitalizace, zahájena předtransplantační vyšetření

ČR 7.-9.12 1997 

Prezident republiky požádal Josefa Luxe, aby zahájil jednání o složení a programu nové vlády. O dva dny později pak Václav Havel přednesl v Rudolfinu projev, v němž mimo jiné podrobil kritice styl vlády premiéra Václava Klause.

Francie 12.12.1997
V Paříži začal proces s nejznámějším mezinárodním teroristou Carlosem (vl. jm. Ilyitch Ramírez Sanchéz), nazývaným Šakal. Po dvou týdnech byl tento hledaný terorista odsouzen k doživotnímu vězení.

ČR 17.12.1997 

Prezident Václav Havel jmenoval premiérem nové české vlády dosavadního guvernéra České národní banky Josefa Tošovského. ->

Čína 29.12.1997
V Hongkongu začali zabíjet a pálit miliony kuřat nakažených tzv. ptačí chřipkou, jež je velmi nebezpečná i pro lidi.
ČR : 3.2. 1997 23. října
Poslanecká Sněmovna schválila 128 hlasy vznik 14 vyšších územních samosprávních celků v ČR (o vzniku krajů či zemí hovoří Ústava ČR); ústavní zákon nepodpořila KSČM (navrhovala jen 9 krajů) a SPR-RSČ (žádala spolkové uspořádání - Praha, Čechy, Morava) a část poslanců ODS (prosazovala 27 krajů). Nové územní uspořádání se má realizovat od roku 2000.
Dosavadní ministr zahraničí a místopředseda vlády J. Zieleniec (ODS) nečekaně rezignoval ze svých funkcí; jeho nástupcem v ministerské funkci se stal 8. listopadu J. Šedivý (došlo také k jmenování dalších dvou nových ministrů). Krize vládní koalice se výrazně prohloubila.
ČR : 27. listopadu
Vrcholila aféra v ODS s anonymními sponzory a skandál kolem tajného konta této strany ve Švýcarsku; následovala hluboká vnitrostranická krize.
ČR : 28. listopadu
Politické napětí mezi koaličními partnery (ODS, KDU-ČSL, ODA) vedlo k demisi lidoveckých ministrů. Část vedení ODS vyzvala premiéra V. Klause k demisi (druhý den se k výzvě přidal i prezident V. Havel).
ČR : 30. listopadu
Prezident V. Havel přijal v Lánech demisi vlády V. Klause.
ČR : 17. prosince
Prezident V. Havel jmenoval dosavadního guvernéra České národní banky J. Tošovského novým předsedou vlády a požádal ho, aby mu navrhl ke jmenování nový kabinet.

Vánoce


 

 


Nejnovější články do Kroniky

__________________________

056555
DnesDnes3
VčeraVčera30
Tento víkendTento víkend33
Tento měsícTento měsíc587
CelkemCelkem56555